26. 2. 2013

Mars – Bůh válkyRudý Mars přebral vládu. Ač můj původní plán byl jiný, nemohu odolat příležitosti věnovat se tomuto pánu válek, konkurence, síly mládí a rázného činu ve chvíli, kdy jsme jej mohli sledovat v přímém přenosu v ulicích a na sociálních sítích.
Mars je výtrysk pramene ze země, puknutí pupence silou probouzejícího se květu, výron semene, zrození chuti i myšlenky, chtíče a touhy, adrenalin, vitae deroucí se ke svému zhmotnění. Je bubeníkem bubnujícím do války s instinktem pro udržování tempa ve varu,   zrychleným tepem bouřícím krev a vyžadujícím akci, vášnivým konkurentem, věčným bojovníkem a glorifikantem mládí. Je to průrazná, jasná, úderná síla, věčný puer naší fantazie.
Jenže jako taková tryská kolikrát i slepě, je obzvláště chytlavá na jednoduché afekty, sexuální energie a přímočaré cíle. Tato energie bývá z těch, které potřebují vedení. Sám o sobě je Mars zbrklý, neochotný k úvaze a bezcílný nebo jen s akcentem na rychlé, dílčí cíle. Jeho rychlost a efektivita je fascinující, ale jeho výdrž mizivá, jeho přímočarost vše rozrážející, ale ve složitějších situacích ničivá a jejím úskalím je její služebnost a neschopnost řídit sebe sama. Když čínská Kniha Proměn ( I – ťing), která je neuvěřitelnou zásobárnou popisů chodu energií a jejich skrytých tendování a setkávání, mluví o stádiu věcí, v němž ve společnosti přebírá vládu marsovská energie – 7. Hexagram Armáda - zajímavě v šesti stupních (symbolizovaných čarami hexagramu) popisuje kroky, jakými se ubírat.
Na počátku celého podniku upozorňuje, že tato energie musí být správně a velmi promyšleně vedena a organizována. V její základní výbavě se totiž skrývá výbušnost, která má veliký sklon k samoúčelnosti a. nepromyšlenému vybíjení. Druhá linie hovoří k veliteli a upozorňuje, že dobré vedení je jedině takové, které dlí uprostřed své armády, zná její strasti a vychází vždy z nastalé situace. Třetí ukazuje neúspěšné tažení a jeho neúspěšnost přičítá tomu, že na „místo velitele byl posazen mladý chlapec“, varuje před tím, aby vše řídila horká krev, ač na razanci to přidá. Čtvrtá linie ukazuje ústup před příliš silným nepřítelem a pátá situaci, kdy je po boji, ale stále trvá bojechtivá nálada a rozvášněné soldatesky pořvávají v ulicích, vystupňovaný adrenalin hledá své uplatnění.
Zaujalo mně, jak krystalicky bylo možné všechny tyto kvality a postupy sledovat na kampani prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga. Její nástup byl velkolepý boom překvapivý obsahem i formou, která zajímavým způsobem promísila zcela protikladné symboly, vše bylo tak trochu vzhůru nohama, ale ke konci už nevydržela s dechem, neboť byla zacílena na úzký okruh lidí, kteří se již jen vzájemně dál hecovali.
Byla eroticky přitažlivá, plná výzev evokujících změnu (s konzervativním vůdcem z 18. století), enormně vzletná (až člověk občas míval pocit, že se země ani nedotýká), ale právě její vzletnost se ukázala být darem poněkud danajským, neboť se minula se zemitější většinou. Jak se ukázalo, její osmdesátiletý punker měl k lidu daleko. Kampaň KS byla kampaní horké krve, válečných bubnů a extatických pokřiků, ale její mladá krev se rychle vybouřila a pak už spíš jen atakovala okolí. Nakonec nebyla schopna ukočírovat svou vlastní prohru, a přijmout souboj za ukončený ještě dlouho potom.
A nikoliv náhodou nám tuto podívanou i se všemi omyly představila vládní strana, jejíž ideologie kvality marsovské v mnohém evokuje. Glorifikace výkonu, konkurence jako smysl života a světa, slova, která ke svým významům již ani nepatří, jen požírají hbitě jedno druhé, výsostně lidská možnost rozmyslet a naplánovat je v opovržení jako přežitek starých, příliš komplikovaných časů. Ale bojechtivost není dobrým vůdcem.
Poslední, šestá linie hexagramu se zabývá přechodem od válečného stavu k životu v míru a doporučuje věnovat velikou pozornost tomu, jak budou rozdávány odměny za válečné služby. Ti, kdo nemají schopnost vést, mají dostat zaplaceno, ale moc do rukou patří nikoliv výkonným, ale moudrým. 


Psáno pro literární obtýdeník TVAR

1 komentář: