15. 1. 2013

Horoskop TVARU

„…na pozadí vnitřních zvuků,
v přeryvu tmy, kde dny se zdají,
zahlédneš osud v jeho dráze, Sisyfa s jeho kováním
a na bílý list kalendáře prosvitne slunce dalších dní…“
Markéta Hrbková

Tak nějak to probíhá, když se vnořím do míst, kde se pohybuji nejraději, na hranici říše poezie a říše symbolů, jež poetické obrazy zasazují do vzájemných kontextů, mnohdy nechávají vyvstat jejich do té doby netušené příbuznosti a míří někam do dálek. A někdy lze i zahlédnout, co vesmírné sudičky daly do vínku tomu či onomu člověku či příběhu.
Často můžeme pozorovat, že určité události bývají i bez znalosti horoskopických údajů naplánovány s tajemnou přitažlivostí k okamžiku, který je pro ně charakteristický. Ani   horoskop Tvaru nezapře, že je zrozením literárního časopisu.
Na vrcholu kruhu trůní v strastiplném objetí trojice božských postav Neptun, Saturn, Uran. Jejich velkolepé dary - neptunské rozpětí fantazie, saturnský smysl pro řád a dokonalost formy a hluboký instinkt a  prorocký duch uranského revolučního pokrokáře nás zavádějí až nepřístojně blízko všemu, čím by měl literární časopis disponovat a co by měl v nejlepším případě ovládnout.
 Ale horoskop je symbol, jeho obrazy prýští od pramene podivně lhostejné k dobrému či zlému a tak v neptunském šíroširém oparu se člověk až příliš lehce omámí a ztratí,  pod  diktátem Saturna může řád ztvrdnout v neprodyšný vak, co škrtí každou jiskru tvorby a Uran by pro svou vizi pokroku a zítřků rozvrátil i archu poslední záchrany. Tak všichni usilují o své jednostranné cíle až po hranici sebezničení a historie časopisu je také historií jejich vzájemných vztahů a koordinace.
Zmíněná trojice vzdálených bohů je provázena i demiurgy pozemskosti Venuší a Marsem. Ti všichni napřou síly společně, v první fázi však spíš k tomu, aby prorazily cestu ven z krunýře Kozoroha.
V Kozorohu se všechno dlouho klube, vše prochází přísným soudem, chystá co nejpečlivěji svůj zrod, co nejdokonaleji teoreticky propracovává budoucnost a ochraňuje jsoucí.  I ti nejzapálenější ztrácejí v jeho objetí na dlouhá léta část své přirozené důvěry a naděje a tíhnou ke strategiím, které jsou jim jinak cizí.  Každý pohyb směrem k novému je poznamenán úzkostnou podezíravostí, vše spěje spíš do vlastních hlubin než k otevřené výměně s okolím.
Pětice sil na vrcholu horoskopu v domě veřejné služby v Kozorohu, to je hřivna dlouhých a      strmých cest s vidinou nejvyšších vrcholů, která je však zároveň vykoupena řídkým vzduchem a střídáním namáhavých výstupů a sestupů. Cesta z  tíživého sevření je těžká a pomalá, často prochází dlouholetými cykly, v nichž se uzamčené síly jen postupně dopracovávají další a další roviny autentičnosti a osvobozují se od tíživého tlaku kozorošské zimy a uzavřenosti, ale s pečlivostí sobě vlastní vynáší na povrch i to, co dlí nejhlouběji.
Astrologie pomocí transitů ukazuje, v jaké fázi procesu se událost či člověk nachází a co lze očekávat. Ty v současné době upozorňují i na podstatnou změnu v historii časopisu – planeta Pluto, která svým pomalým chodem ničí jsoucí, aby uvolnila místo novému, planeta smrti a zmrtvýchvstání bude postupně procházet přes všechny zmíněné síly, zpochybňovat a zrazovat jejich navyklé způsoby projevu a nutit je hledat jiné a nové podoby sebe sama i za cenu možných ztrát.  Vesmír i svět zatočil kolem, přichází nový šéfredaktor a historie této jedné malé vesmírné události prochází do dalšího stádia svých dějin.

Psáno pro literární  obtýdeník TVAR

Žádné komentáře:

Okomentovat